Ano rozvoji města, ano snižování spotřeby úřadu ...

Metody STB

12. července 2018 v 10:39 | Matoušek
Včera jsem byl předvolán na místní oddělení policie k podání vysvětlení na základě podání našeho starosty pro nějakou nesmyslnou, neuskutečněnou dodávku zboží pro jeho osobu. Prý že možná já ...

Už dlouho jeho kredit v mých očí je na bodě mrazu, ale tohle už je opravdu totální humus, srovnatelný opravdu s metodami bývalé státní bezpečnosti. Tímto u mě tento člověk definitivně padl na samotné dno.
 

Pravda zvítězí

28. září 2017 v 11:09 | Matoušek
Náměští koluje fáma, že Matoušek nechtěl tělocvičnu u ZŠ Komenského . Naprostý nesmysl!!!
Projekt na tuto tělocvičnu vznikl za mého působení na radnici a byla to moje myšlenka. Ale zároveň byla spojena s nutností následně postavit plnohodnotnou sportovní halu pro všechny míčové sporty.
V okamžiku, kdy současné vedení města naprosto odstřelilo přípravu sportovní haly na neurčito, jsme navrhli, aby původní projekt pouze tělocvičny byl přepracován na plnohodnotnou sportovní halu u školy ZŠ Komenského. Sloužila by tak zároveň dvojímu účelu - jako tělocvična pro školu i jako víceúčelová hala pro sportovní veřejnost.
Myslím si, že našemu sdružení se rozhodně nedá vyčítat nedostatek vůle pro investiční výstavbu všech druhů sportovišť. Díky nám vznikl sportovní areál v Hájku, který byl spočátku těžce kritizován, ale v současnosti se jasně prokázala jeho nepostradatelnost pro Náměšť a závidí nám ho všivni návštěvníci města.
Nový zimní stadion, sportovní hřiště u ZŠ Husova i to jsou akce, které by bez našeho působení ve vedení města nevznikly.

Jak funguje pravda v městském zastupitelstvu, o tom si každý může udělat úsudek při puštění videozáznamu z jednání zastupitelsta ze dne 27.9.2017 - úvodní bod projednánání č.2 Hospodaření s majetkem města.
Je smutné, že pan starosta po třiceti letech ve funkci nezná jednací řád města a nehodlá ho respektovat. A dokonce není schopen ani po upozornění jeho koaličního partnera na správnost mé připomínky uznat svoji chybu a omluvit se. Raději zachová svoji standartní pozici ješity a jeho odpovědí jsou jalové řeči o obstrukcích.

Taškařice

25. června 2015 v 10:47
Zastupitelstvo města 24.6.2015 přineslo pokračování tragikomické aktuální situace v náměšťském zastupitelstvu.

Většina projednávaných bodů se dříve či později změní v přehlídku ješitných, dotčených či vztahovačných reakcí prakticky k čemukoli. Je to důsledkem vytvoření křehké vládní většiny, což jsme na rozdíl od bývalého spojence pana starosty deklarovali ihned po zvolení současného vedení města. A rozhodně to časem neustane, spíše naopak. Nevyčítám to ani tak panu starostovi, v jeho případě to byla vcelku pochopitelná snaha udržet se naposledy u korytka, za nos by se měli chytit spíše ostatní souputníci vládní koalice, jimž jsme nabízeli vytvoření možné, velmi silné patnáctičlenné koalice. Že by to pro jednání zastupitelstva a potažmo hlavně pro naše město bylo výrazně lepší řešení, o tom snad po shlédnutí internetového záznamu z jednání již nemůže pochybovat nikdo soudný.

Většina důležitých bodů je schvalována nejtěsnější povinnou koaliční většinou, pod taktovkou dirigenta vládne pevný řád. Působí to sice až komicky, ovšem nikomu z nich to nevadí a snad ani nepřijde, ikdyž v přestávkových rozpačitých reakcích samotných členů této dominantní party, je tomu trošku jinak. Ruměnec v tváři, sklopené oči, neustále měnící se vyjádření svědčí možná o trošku jiném, skutečně reálném stavu jejich duše a mysli. Tedy některých soudnějších členů...

Protlačení rozpočtového výhledu na pět následujících let a hlavně schválení koncepce rozvoje města bez podpory alespoň některých opozičních zastupitelů je tristní bilance rádoby fungujícího města.

Možná důležitější pro pány z radnice než samotné body včerejšího zastupitelstva, byla příprava návštěvy hlavy státu. To co se děje na letišti, kde se jako za totality barví i tráva na zeleno a chudáci zaměstnanci jsou důrazně nabádáni k patřičným vyjádřením či reakcím, velmi připomíná radniční realitu.

Ano Náměšť je jedna velka rodina, bohužel tak, jak bylo správně uvedeno v analytické části materiálu o stavu města, rodina neúprosně stárnoucí a vymírající. Chybí potřebná vůle odpovědných, neb bez vytvoření infrastruktúry pro mladé, tomu jinak nebude.

Přeji Vám všem krásné pohodové léto.
 


Ježíškova nadílka

22. prosince 2014 v 11:43

První zasedání nového zastupitelstva se neslo ve znamení schvalování rozpočtu roku 2015. Po sedmi hodinách připomínek a námitek k jeho návrhu na pracovní schůzi, týkajících se zejména vysokých režijních nákladů města, se na vlastním zastupitelstvu dle mého očekávání žádná změna nekonala. Vládní garnitura vědoma si jistoty svých hlasů rozpočet protlačila, pro kromě devíti členů koalice byla i p.Weissová, dva zastupitelé na jednání chyběli. Ve schváleném rozpočtu jsou i dva smutné rekordy - náklady na mzdy pracovníků úřadu se již blíží dvaceti milionům korun a kulturní středisko dokonce prolomilo třímilionovou hranici.

Rada města rozhodla o zřízení svých komisí, rovněž v rekordním počtu. Jak jinak, je třeba podělit všechny své ovečky předsednickou funkcí a přilepšit jim tak i finančně.

Zejména o klíčovou postavu své koalice p.Fialu je třeba se náležitě starat, vždyť jim umožnil pokračování v křeslech. Po zvolení předsedou finančního výboru se stal i předsedou dozorčí rady Služeb města Náměště. Ještě se najde nějaká pozice ve svazcích obcí a zasloužená odměna bude dodržena a realizována.

Pěkně si pánové korunky z náměšťského rozpočtu rozdělují...

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, u někoho se Ježíšek zastavil již s mírným předstihem.

Vsaďte se, že

26. června 2014 v 10:51
Vsaďte se, že :
- majitelé budou souhlasit s vybudováním protipovodňové bermy na svých pozemcích
- termín dokončení rekonstrukce průtahu Náměští bude v plánovaném termínu do 31.10.2014
- Rada města nezvýšila nájmy v květnu tohoto roku za nebytové prostory na ulici Lipová
- Rada města nezastavila v roce 2012 privatizaci bytových domů na Husově ulici na základě geniální ekonomické kalkulace
- rekonstrukce ulice Lipová nebyla prodraženo o 600 tis. na vícepracích
- prostředky z grantu na výzkum meziobecní spolupráce nejsou vyhozeny z okna
- rozpočet na přestavbu Špirkovy vily naprosto odpovídá realitě
- zastupitelé nemají právo se ptát na přípravu investičních akcí

Měla být na ZS bílá betonová plocha?

27. února 2014 v 11:51

Součástí stavby ZS bylo zajištění pěkné bílé barvy ledu. Bohužel nedošlo k nátěru podkladového betonu, přes můj x-násobný požadavek vyplývající z výstavby. V Horáckých novinách se objevil článek k tomuto problému, kde si rušivý element Matoušek dovolil požadovat tuto náležitost a panem starostou bylo odpovězeno, že se rozhodně nikomu nic neodpouštělo. Udělejte si každý názor, zveřejňuji výpisy z oficiálních zápisů pracovní skupiny pro výstavbu ZS :

15.9.2010 - Barva betonu pod ledem
Ing. Matoušek - Je třeba zabezpečit odpovídající barvu ledu. Investor žádá o prověření, zda je s touto operací v rozpočtu počítáno. V případě, že ne, provést vyčíslení vícepráce.
Zhotovitel zjistí možný typ barvy a cenu v případě že se jedná o vícepráci.

22.9.2010 - Barva betonu pod ledem, typ čar
p. starosta - požadavek na bílou ledovou plochu není vícepráce.
Ing. Matoušek - požadujeme předložit způsob provádění čar.

29.9.2010 - Barva betonu pod ledem, typ čar
Ing. Klíma - nejekonomičtější způsob je čáry natřít na bílou betonovou plochu a provádět lokální opravy. Investor bude seznámen s možným typem barvy.

13.10.2010 - Beton ledové plochy, čáry
Z důvodu vlhkého betonu, bude proveden nátěr bílou barvou až v roce 2011. Letos bude proveden nátěr do ledu. Na beton budou letos nakresleny pouze čáry.

A pak přišly volby a nátěr v roce 2011 byl v ….., ale rozhodně se nic neodpouštělo…

Rozpočet 2014

10. prosince 2013 v 9:17 | Ing.Ivo Matoušek
Pětkrát proti rozpočtu Náměště 2014

1) Nesmyslná smlouva o zajištění kurzového rizika » ztráta pro město více než 300 tis. Kč
2) Špatně zapojená technologie ZS » ztráta 300 - 500 tis. Kč
3) Vysoké režijní náklady na provoz města a jeho složek » 2 000 - 3 000 tis. Kč
4) Nadhodnocený stav zaměstnanců města a jeho složek » 2 000 - 3 000 tis. Kč
5) Opětovná absence technické přípravy stavby Sportovní haly s bazénem

Nechybí náhodou někde a někomu těch cca pět milionů ročně ?

Z tisku - a jde to, ale jinde !

17. října 2013 v 16:45

"Projektantovi jsme doporučili, aby požádal o výjimku z délky přechodu. Ta má totiž být maximálně sedm metrů, ve Vladislavi je o jeden metr a čtyřicet centimetrů delší. Budovat v tomto konkrétním případě ostrůvek nebo jiný dělící bod nedoporučujeme, se získáním výjimky by ale problém být neměl, doposud ji získaly téměř všechny návrhy," doplnil Roudenský.

Rozum někde existuje, u nás pro změnu vznikl pod Kraličákem krásný paskvil !

Podpora tenisové mládeže

17. května 2013 v 15:33
Po měsíci tenisové letní sezony v Hájku a schválně v termínu před zasedáním městského zastupitelstva znovu "vyzvednu mimořádnou" náklonnost naší radnice tenisové mládeži v Náměšti. Přes sebevědomý slib pana starosty na minulém jednání stále není realizovaná zpevněná plocha u tenisové zdi a v kuloárech navíc prosakují informace o myšlence realizace asfaltové plochy. Její tvůrci - všeználci z vedení města. Myslím, že většina soudných si dovede představit komfort letního hraní pod sluníčkem na asfaltu a rozhodně je tak úspora v řadu 20 tisíc Kč, místo tenisty navrhované betonové plochy či umělého povrchu, opodstatnělá a smysluplná…

Rada města opětovně zamítla žádost Tenisového klubu o přidělení bezplatných hodin , v nevyužitých časech ve sportovním areálu Hájek, pro tenisový trénink mládeže do 15 let vedený tenisovou školou TK Náměšť. Ve všední dny čas do 16 hodin v neobjednaném termínu a volné termíny o víkendu. Tenis mládeže je finančně náročný sport pro rodiče z důvodu zaplacení nutného vybavení a trenéra včetně kurtu. V případě prominutí platby za kurty, by se náklady na trénink pro rodiče o tuto částku snížily. Interesantní je i alibistický důvod zamítnutí : " kroužek DDM prý rovněž za kurty platí ". Jistě, ale tyto hodiny mají proplaceny přímo dotací z rozpočtu města, ale možná to někteří páni radní ani nevědí.

Tedy již poněkolikáté : páni děkujeme !

Umění paskvilu

13. prosince 2012 v 12:10 | Ing.Ivo Matoušek

12.12.2012, v den s magickou symbolikou číslic 1 a 2, nám na posledním letošním zastupitelstvu byla znovu předvedena dominance síly postavení lídrů všeho druhu.

Na úvod jsme dvě hodiny projednávali řešení křižovatky pod Kraličákem. Rozumný člověk jen kroutí hlavou, co dokáže úřednický šiml vytvořit za paskvil. Za miliony postavíme středový ostrůvek, nové bezbariérové nájezdy do komunikace , zúžíme silnici. Následně odstraníme vodorovné i svislé označení přechodu pro chodce pro řidiče a přejmenujeme ho na přechod pro pěší. Tato změna názvu zajisté bezpečnost místo značení plně vyřeší! Za evropské peníze se sedmisettisícovým příspěvkem města vznikne šmejd, který přecházející nemají povinnost vůbec využívat. Nesouhlasím - nechápu.

V dalším bodě nám byla představena studie rekonstrukce průtahu města tj. silnice č. 23 od zmíněné křižovatky až nad Benzinu. Další návrh zúžení vozovky, zrušení odbočovacího pruhu u Policie k nádraží, honosně nazývaném Dopravním terminálem. Nesouhlasím, ale chápu, v tomto případě zdravý rozum prostě musí ustoupit ekonomice. Přibližně 20 milionová investice z prostředků kraje, řešící alespoň kvalitu vozovky, se nerodí denně.

Další ukázkou smyslu a významu různých komisí a pracovních skupin bylo doporučení o stavbě Muzea řeznictví nad Hájkem. Pro místo u silnice, ve špici nevyužitého prostoru, které nikdy nemůže najít vhodnějšího využití, hlasoval jediný člen desetihlavé komise. Naštěstí zastupitelé v tomto případě zapojili zdravý rozum a projektu dali zelenou.

U rozpočtu města na rok 2013 se omezím jen na strohá sdělení. Schválený předpis je mimořádně špatný jako celek. Čtyřmilionový deficit, v období, kdy se městu zvýšil roční příjem z RUD o více než 12 mil. Kč je za hranicí ekonomické neschopnosti. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby rozpočet sestavovalo 17 členů zastupitelstva individuálně a nezávisle, tedy tak, jak by to mělo být, u 16 z nich by žádný schodek nebyl. Zkoušel jsem mnohokrát prosadit úpravy, ovšem stejně neúspěšně jako v minulých dvou letech, místo selského rozumu zvítězila hra na magickou jedničku. Dokonalý paskvil.

Posledním bodem programu byla vyhláška o stanovení poplatku za sběr komunálního odpadu. Po "geniálním" stranickém rozhodnutí o uzavření smlouvy o zamezení kurzového rizika, díky kterému od roku 2013 město vyhodí z okna ročně cca 300 tis. Kč, se vedení snažilo tuto díru v rozpočtu zalepit zvýšením poplatku z odpadů. Naštěstí pro byli pouze čtyři zastupitelé, mezi nimiž nechyběli oba nejvyšší zástupci města, jak jinak.

Na závěr jedna poznámka : Nesouhlasím se stylem vedení zastupitelstva města panem starostou. Ano byl zvolen do nejvyšší městské funkce, je řídícím schůze, to mu nikdo nebere, ale komentování příspěvků druhých zastupitelů kdykoli uzná za vhodné, včetně připojování svých názorů na ně, je zcela neslučitelné s demokracií, ale ta je v Náměšti už dlouho jenom na papíře.

Kam dál