Ano rozvoji města, ano snižování spotřeby úřadu ...

Listopad 2010

Volební epilog

23. listopadu 2010 v 16:32 | Ing .Ivo Matoušek
     Vážení občané města, dovolte mi, abych se s Vámi na závěr svého čtyřletého působení ve funkci místostarosty města Náměště nad Oslavou podělil o svoje myšlenky a postřehy.

     Působení na radnici je dílem stejné a částí úplně jiné než zaměstnání ostatní. Obrovská pestrost náplně práce, možnost prosazení vlastních vizí, nutnost nalezení často složitého kompromisu. Vzhledem k mé odpovědnosti za ekonomickou oblast města a školství, byla prioritní část mé práce tvorba a regulace rozpočtu a úsilí o nutnou rekonstrukci a vylepšení školských budov. Častá byla a je tedy i kritika, na co vše Náměšť peníze dávala a na co je naopak měla dát, na mou hlavu padala i veškerá nepopulární rozhodnutí zastupitelstva, protože všechna klíčová rozhodnutí více či méně s financemi prostě souvisí. Nejtěžší na této práci je však nemožnost obrany proti účelovým demagogiím a lžím, které oponenti, či tvářící se příznivci s mimořádnou ochotou a účelovostí vypouštějí mezi veřejnost. Zaručené zprávy" jedna paní povídala " , jsou brány za stoprocentní a věrohodný zdroj informací.

    Naše uskupení nezávislých kandidátů Změna - rozhodněte se dostalo do vedení města jako nevítaná část, díky výsledkům předcházejících voleb, protože nebyla pro letitou náměšťskou vládu jiná alternativa. Nebyli jsme členové radniční koalice, nebyli jsme poslušní služebníci, celé čtyři roky jsme kritizovali nízký investiční potenciál města a dělali maximum pro to, aby se tato katastrofální situace zásadně změnila. Není možné, aby pětitisícová Náměšť zcela ignorovala snahu o vytvoření podmínek pro další nutný rozvoj města a rozšíření volnočasových aktivit. Věděli jsme, že na to doplatíme ve volbách letošních, což se také stalo, ale budoucnost nám dá za pravdu. Hájek, nový zimní stadion, hřiště na ZŠ Husova, výstavba v Křištálově, úpravy školských budov jsou dominantní stavby, které překračují svým významem minulý volební horizont a bez našeho vstupu na radnici by se v žádném případě neuskutečnily. Našeho postupu nelituji, naopak, choval bych se takto znovu - sice nepoliticky, netakticky, ale pronáměšťsky. Náměšť totiž není městem důchodců, jak se zde často s oblibou, ale mylně uvádí.

      Je nutno uznat dokonalou volební strategii pana starosty. Spojené dvě kandidátky, z nichž jedna těží ze stálé klientely starších občanů města, zejména domova důchodců včetně pravidelné mediální masáže. Podpořena kandidátkou druhou, tvořenou převážně ze svých podřízených pracovníků příspěvkových organizací, přes které jde drtivá většina populárních akcí města. O tom, jak poté vypadá tolik potřebná nezávislost zvolených zastupitelů, snad není třeba dlouze diskutovat. Část z nich je v těsné vazbě k radnici. Do funkce je jmenuje rada města, odměny jim stanovuje rada a odvolává je opět rada. Dochází tak k podivné symbióze. Tito lidé podporují svého starostu a on je podporuje v jejich funkcích. Vzniká nerozborná a neohrozitelná jednota. Zastupitelstvo už nepatří občanům, ale převzala je do rukou radnice.

       Rozpočet města Náměště poskytuje dostatečnou kapacitu pro zajištění financování veškeré potřebné infrastruktury. Zásadním způsobem je však trestán zbytečně nafouklým a drahým provozem městského úřadu. Mocenská oligarchie, která zde vznikla dvacetiletým působením vlády jednoho muže, příbuzenské a přátelské propojení většiny zaměstnaneckých pozic, nic jiného než spotřebování a projedení značného objemu peněz z rozpočtu neumožňuje. Snažili jsme se to změnit a dokonce se nám to s pomocí většiny zastupitelů až překvapivě hodně podařilo. Nové vedení tvořené áčkem a béčkem spojených kandidátek tuto vůli nemá.

      Děkuji Vám za vaše hlasy, které jsem v předcházejících i letošních volbách od Vás dostal. Po všech výmyslech a záměrně vedených kampaních typu co vše si pro sebe stavíme, jsme jich asi ani více dostat nemohli. Jako řadový zastupitel budu dále bojovat za město Náměšť, prioritně za co nejmenší plýtvání peněz pro úřad.