Ano rozvoji města, ano snižování spotřeby úřadu ...

Prosinec 2010

Rozpočet města 2011

16. prosince 2010 v 11:50 | Ing. Ivo Matoušek
  
     Ve středu 15.12.2010 byl na zastupitelstvu města schválen rozpočet Náměště na rok 2011. Rozpočet byl schválen nejtěsnějším možným počtem devíti hlasů a kromě osmi přítomných členů koalice, byl podpořen i zastupitelem, hlásícím se dlouhodobě k prioritám, jež tento dokument potírá. Jeho právo na toto rozhodnutí plně respektuji, osobně mu nerozumím i rozumím ...

     Byl přijat rozpočet schodkový, omezující činnost některých společenských organizací, rozpočet prohlubující další omezení výdajů na možný rozvoj města na úkor chodu městského úřadu. Drtivá část diskuze zastupitelstva se místo hledání vhodného kompromisu na co a jak vynaložit peníze města, změnila v monotónní obhajobu špatně předloženého koaličního návrhu rozpočtu a nebyl připuštěn žádný z množství našich pozměňovacích návrhů.
   
    Je jasné, že tento rozpočet je ovlivněn nutnými masivními investicemi do majetku města a rozvoje volnočasových aktivit, které díky nevhodně připravenému projektu Regionálního centra na Suché louce musely být hrazeny převážně z městského rozpočtu. Nad čím se vznáší velký otazník, je však skutečnost, že ještě v září letošního roku byly veškeré rozpracované investiční akce kryty jednohlasně zastupitelstvem schválenou koncepcí financování těchto investic do roku 2011, avšak nyní je nutno celých osm milionů korun přesunout až do roku 2012.

     Byla omezena dotace na činnost sportovních oddílů, Tělovýchovné jednoty, Fotbalového klubu, Sokolu i dalších a to někdy až o 35 %. Sníženy příspěvky na školství, městskou knihovnu, neuskuteční se tolik potřebná rekonstrukce ulice Zborovské.

     Postoj jednotlivých zastupitelů k schvalování rozpočtu pak přesně zobrazoval tři vzniklé skupiny v současném zastupitelstvu. První převážně vládnoucí skupinu zastupitelů, kteří buď s rozpočtem souhlasí či s jednou čestnou výjimkou si nedovolí žádnou připomínku a projevení svého názoru. Druhá část zastupitelů s jiným návrhem, bez možnosti jeho prosazení a třetí skupina projevující bohužel naprostou lhostejnost. Celkově je kvalita současného zastupitelstva na nižší úrovni než zastupitelstva minulého, tam byla celá řada osobností, o tom rozhodli občané Náměště. Rada města historicky vzniklá od proslulé indiánské rady starších, je v našem případě spíše radou juniorskou, pevně sešněrovanou otěžemi neporazitelného náčelníka.

     Čtyři roky byl předkládán na ZM rozpočet po podrobném projednání v pracovním zastupitelstvu a vlastní proces jeho schvalování probíhal ve všeobecné podpoře. Letos byl až na schvalovací zastupitelstvo předložen návrh rozpočtu, který měl projít důkladnou revizí a selekcí již dávno předem.

     Český stát se rozhodl snížit náklady na chody úřadů, bojovat se zbytečnou byrokracií, omezil o 17,6 % svůj příspěvek na výkon státní správy, což pro naše město znamená více než 2,6 mil. Kč a já s tímto postojem plně souhlasím.

      Bohužel v naše městě na toto snížení doplatí jeho občané, protože nebude finančně omezena státní správa , ale správa městská. A už vůbec neobstojí argument, že Náměšť má dodatečnou částku na pokrytí nákladů místní správy hradit ze svého, z výnosu daní. Proč máme dotovat 27 obcí spadajících pod náměšťský výkon státní správy?!? Financování výkonu přenesené státní správy nelze míchat se samostatnou působností, na kterou jsou určeny příjmy ze sdílených daní. Ty mají sloužit k rozvoji města, nikoli k úhradě činností prováděných za stát.

     Město Náměšť má schválený špatný rozpočet na rok 2011, nejdůležitější usnesení zastupitelstva v daném roce. Šance na jeho úpravu při současném poměru sil v ZM jsou reálně nulové.

Život jde dál a třeba někdy zase bude líp, čas vše ukáže …