Ano rozvoji města, ano snižování spotřeby úřadu ...

Únor 2011

Únorové zastupitelstvo

17. února 2011 v 10:47
      Zastupitelstvo města dne 16.2.2011 bylo v drtivé většině znovu o ekonomické situaci a rozpočtu města. Během jednání mi panem starostou bylo opakovaně sděleno, že jim kladu klacky pod nohy a chovám se obstrukčně. Politická diskuze je vždy složitá, těžko se hledají kompromisy mezi vládnoucí stranou a opozicí, každý má svůj díl pravdy, někdy větší, někdy menší.

      Rada města se rozhodla nechat zpracovat ekonomické hodnocení Náměště externí firmou. Povrchní analýza samozřejmě neodhalila nic nového, ale paradoxně její závěr mi udělal radost. Zcela se mnou se shodují ve zbytečně vysokých provozních nákladech města, tedy přesně to, co jsem celou dobu prosazoval a i letos navrhoval ve své verzi rozpočtu. A to je právě ten důvod nevrlosti našeho vedení, mám zcela jiný názor na tvorbu rozpočtu města a v Náměšti je jakákoli alternativa k názoru vedení zakázaná. Nyní tedy "expertní skupina" bude hledat rezervy v nákladech a velmi se těším na plodné výsledky její práce.

      Bohužel byla přijata další kontroverzní rozhodnutí v oblasti ceny prodeje pozemků i navýšení celkové výše úvěrů města formou půjčky od vlastní příspěvkové organizace a to pouhé dva měsíce od schválení rozpočtu na rok 2011.

      Pozitivní byla účast všech 17 zastupitelů z nichž někteří dokonce během zasedání i vystoupili v diskuzi a původně jsem přivítal i účast alespoň pár občanů města. Ukázalo se však, že kromě dvou se přišli pouze podívat, jak bude rozhodnuto v záležitosti jejich žádosti o prodeje. Nulová účast zástupců novinářů na třetím zastupitelstvu za sebou, je jistě také náhodná.

      Na závěr přidám pouze smutnou poznámku o zavedení komerční sazby za tenis v Hájku. Chtěli jsme společně s Jirkou Kabátem zavést tenisovou školu, jako službu pro zájemce o zvýšení své tenisové dovednosti. Pouze dopoledne, v brzkých popoledních hodinách, či o víkendu, kdy je na kurtech zcela prázdno, neboť odpolední časy jsou plně obsazené. Praxe, která funguje ve většině tenisových areálů, která přivádí další tenisové nadšence a zároveň slouží i jako trénink budoucích možných reprezentantů města. Je to stejné, jako kdyby krasobruslení, fotbal, hokej či jiné sporty byly trestány vyšším nájmem za to, že příslušné mužstvo vede placený trenér, což je naprosto běžná a správná realita. I během tohoto zastupitelstva jsme z úst našeho vedení města slyšeli o nutné podpoře místních organizací, podnikatelů, snižování nájmů, ale jen někdy a někomu. Nezblázním se z toho, budeme hrát i na zámku a v Kralicích, přesto, že je mi z tohoto rozhodnutí velmi smutno. Tak dlouho jsme si přáli mít důstojný areál v Náměšti pro naše hraní i pro výchovu mladých tenistů a nyní jsme nuceni ho hlavně s mládeží opouštět …