Ano rozvoji města, ano snižování spotřeby úřadu ...

Červenec 2011

Být či nebýt, bít či nebít

1. července 2011 v 11:25 | Ing.Ivo Matoušek
Účast jedenácti zastupitelů na řádném zasedání zastupitelstva města bylo smutným dějištěm projednávání nesmírně důležité filozofie dalšího ekonomického směřování našeho města.

Ano, existují závažné důvody omlouvající absenci, ale u některých z nich se jedná o reciproční jednání, vyúsťující v někdy až zastupitelstva města nedůstojné dialogy jedné strany zastoupené pouze pány starostou a místostarostou a druhé strany - naší kandidátky. Nevím jestli snaha být formálně v zastupitelstvu za každou cenu je smysluplná a městu přínosná. Znovu tvrdím, že minulé zastupitelstvo bylo daleko vitálnější a schopnější.

Finanční výbor se bude detailně zabývat ekonomikou Správy sportovišť. Jsem zvědav, jak bude hodnoceno rozhodnutí o zavedení komerční sazby pro "vyvolené" na tenis v Hájku, které město připravilo řádově o 30 až 40 tisíc korun. Dosavadní nulová tržba, přesun těchto hodin na jiné kurty, smutný pohled na účast a úroveň tenisového kroužku. Místo podpory mládeže a tenisu v Náměšti, představení lepších hráčů či trenérů, ješitná snaha potrestat oponenturu. Toto rozhodnutí dopadá na ekonomiku provozu a bohužel tuším i další podobná rozhodnutí o zvyšování cen za užívání sportovišť. To, že v tomto případě neplatí přímá úměra mezi výši úplaty a přijatou tržbou je jisté, ale jasné pouze někomu. Máme nový krásný zimní stadion, ale i zde se rozhodně vyplatí korelace rozumné ceny za hodinu ledu s okolními stadiony. V jiném případě reálně hrozí odchod některých mužstev či soutěží do Velké Bíteše, s výrazným dopadem na rozpočet města.

To co se stalo den po konání zastupitelstva je myslím nejen pro mě těžko hodnotitelné. Nebyl jsem přímým účastníkem incidentu, nicméně jeho drastický výsledek a zejména účast mladistvé slečny na něm, bude doufám náležitě a objektivně vyšetřen. Každý závěr jednání zastupitelstva bývá pravidelně zpestřen vystoupením zastupitele zabývajícím se bezpečností a pořádkovou situací ve městě. Ubodat malého psa, byť bez košíku, pane bože kam ta naše společnost směřuje. Ano respektuji právo na nutnou sebeobranu, několikrát jsem měl i já strach z volně pobíhajících psů, myslím však, že kopanec by byl zcela dostatečnou reakcí…