Ano rozvoji města, ano snižování spotřeby úřadu ...

Září 2012

Vlezdoritismus

20. září 2012 v 17:53 | Ing.Ivo Matoušek

S více než měsíční prodlevou zákonem stanovené lhůty se konalo další zastupitelstvo města Náměště. Onen termín uskutečnění je konec konců zcela nepodstatný, stále více účastníků se přesvědčuje o tom, že tato jednání jsou pouze nutnou kompilující omáčkou a zdržujícím tlacháním k již dávno předem rozhodnutému.

Jaká je matematika a potažmo její finanční odnož ekonomika krásnou a zajímavou vědou, jsme se mohli přesvědčit společně se zástupci dotčených zájemců o privatizaci městských bytů na Husovce. Předložený materiál, tedy spíše nepodařený nácvik sčítání jablek a hrušek, umocněné neznalostí alespoň malé násobilky, vyústěný do povinného rozhodnutí byty neprodat, nám názorně předvedl dokonalou manipulaci s fakty. Tradičně nezůstalo bez obhajoby a přitakání dlouhodobého ombudsmana pana starosty - vlezdoritismus byl na scéně.

Největším zklamáním pro mě paradoxně není vystupování jednotlivých zastupitelů, už jsme si zvykli, že velká část je tam pouze do počtu a pro naplnění potřebné kvóty schvalovacích koaličních hlasů, nýbrž opětovný dokonalý předklon některých vedoucích úředníků města. Opravdu někdy až komická snaha zavděčit se, odměnou za doživotní jistotu teplých místeček na radnici. Není od věci zpětně zrevidovat příspěvky některých z nich v různých plátcích, v každém najdeme dětinské vlezdoriťovstí panu velkomožnému. V kontextu s tím pak není žádným překvapením již druhé zrušení výběrového řízení na šéfa správy majetku města. Holt správný člověk se hledá, případně byl již spíše nalezen, ale jaksi je třeba najít správný okamžik, moment a motiv jeho jmenování do funkce.

Cenu města dostane pan Ferdinand Szemla, nic proti němu, je to jeden ze schopných a ochotných náměšťských obyvatel, jeho vazba na vedení je taková jaká je, dále bez komentáře, viz můj minulý příspěvek. Sokolovnu řešit už vůbec nebudu, nechme "tunýlek" jak se pohotově vžilo, ještě potřebně vyvětrat.

V bodě různém nám byla sdělena informace o demisi osadního zňáteckého výboru, možná prvního kroku k odštěpení Zňátek od matičky Náměště jako samostatné obce. Není divu, na jejich místě bych se choval naprosto stejně.

Nedočkal jsem se odpovědi na poznámku o zmršené pouťové zábavě, kdo za to může a proč - tedy odpovím sám : MKS, potažmo absentující nemocinkovaná paní vedoucí. Na druhou stranu byl patřičně kvitován časný ranní úklid města, poněvadž pouť skončila o pět hodin dříve než jiné roky, och ta logika. Výborně, další roky úplně zrušme všechny akce, nic nedělejme, nic nebudujme, sedněme si na riť do trávy či na lavičku a užívejme si pohodu a rozvoj našeho téměř dokonalého města.

Hlavně žádnou změnu, panebože jak by to tady vypadalo. Vše nádherně směřuje k neměnnému systému náměšťského absolutismu, lépe řečeno vlezdoritismu.