Ano rozvoji města, ano snižování spotřeby úřadu ...

Prosinec 2012

Umění paskvilu

13. prosince 2012 v 12:10 | Ing.Ivo Matoušek

12.12.2012, v den s magickou symbolikou číslic 1 a 2, nám na posledním letošním zastupitelstvu byla znovu předvedena dominance síly postavení lídrů všeho druhu.

Na úvod jsme dvě hodiny projednávali řešení křižovatky pod Kraličákem. Rozumný člověk jen kroutí hlavou, co dokáže úřednický šiml vytvořit za paskvil. Za miliony postavíme středový ostrůvek, nové bezbariérové nájezdy do komunikace , zúžíme silnici. Následně odstraníme vodorovné i svislé označení přechodu pro chodce pro řidiče a přejmenujeme ho na přechod pro pěší. Tato změna názvu zajisté bezpečnost místo značení plně vyřeší! Za evropské peníze se sedmisettisícovým příspěvkem města vznikne šmejd, který přecházející nemají povinnost vůbec využívat. Nesouhlasím - nechápu.

V dalším bodě nám byla představena studie rekonstrukce průtahu města tj. silnice č. 23 od zmíněné křižovatky až nad Benzinu. Další návrh zúžení vozovky, zrušení odbočovacího pruhu u Policie k nádraží, honosně nazývaném Dopravním terminálem. Nesouhlasím, ale chápu, v tomto případě zdravý rozum prostě musí ustoupit ekonomice. Přibližně 20 milionová investice z prostředků kraje, řešící alespoň kvalitu vozovky, se nerodí denně.

Další ukázkou smyslu a významu různých komisí a pracovních skupin bylo doporučení o stavbě Muzea řeznictví nad Hájkem. Pro místo u silnice, ve špici nevyužitého prostoru, které nikdy nemůže najít vhodnějšího využití, hlasoval jediný člen desetihlavé komise. Naštěstí zastupitelé v tomto případě zapojili zdravý rozum a projektu dali zelenou.

U rozpočtu města na rok 2013 se omezím jen na strohá sdělení. Schválený předpis je mimořádně špatný jako celek. Čtyřmilionový deficit, v období, kdy se městu zvýšil roční příjem z RUD o více než 12 mil. Kč je za hranicí ekonomické neschopnosti. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby rozpočet sestavovalo 17 členů zastupitelstva individuálně a nezávisle, tedy tak, jak by to mělo být, u 16 z nich by žádný schodek nebyl. Zkoušel jsem mnohokrát prosadit úpravy, ovšem stejně neúspěšně jako v minulých dvou letech, místo selského rozumu zvítězila hra na magickou jedničku. Dokonalý paskvil.

Posledním bodem programu byla vyhláška o stanovení poplatku za sběr komunálního odpadu. Po "geniálním" stranickém rozhodnutí o uzavření smlouvy o zamezení kurzového rizika, díky kterému od roku 2013 město vyhodí z okna ročně cca 300 tis. Kč, se vedení snažilo tuto díru v rozpočtu zalepit zvýšením poplatku z odpadů. Naštěstí pro byli pouze čtyři zastupitelé, mezi nimiž nechyběli oba nejvyšší zástupci města, jak jinak.

Na závěr jedna poznámka : Nesouhlasím se stylem vedení zastupitelstva města panem starostou. Ano byl zvolen do nejvyšší městské funkce, je řídícím schůze, to mu nikdo nebere, ale komentování příspěvků druhých zastupitelů kdykoli uzná za vhodné, včetně připojování svých názorů na ně, je zcela neslučitelné s demokracií, ale ta je v Náměšti už dlouho jenom na papíře.