Ano rozvoji města, ano snižování spotřeby úřadu ...

Květen 2013

Podpora tenisové mládeže

17. května 2013 v 15:33
Po měsíci tenisové letní sezony v Hájku a schválně v termínu před zasedáním městského zastupitelstva znovu "vyzvednu mimořádnou" náklonnost naší radnice tenisové mládeži v Náměšti. Přes sebevědomý slib pana starosty na minulém jednání stále není realizovaná zpevněná plocha u tenisové zdi a v kuloárech navíc prosakují informace o myšlence realizace asfaltové plochy. Její tvůrci - všeználci z vedení města. Myslím, že většina soudných si dovede představit komfort letního hraní pod sluníčkem na asfaltu a rozhodně je tak úspora v řadu 20 tisíc Kč, místo tenisty navrhované betonové plochy či umělého povrchu, opodstatnělá a smysluplná…

Rada města opětovně zamítla žádost Tenisového klubu o přidělení bezplatných hodin , v nevyužitých časech ve sportovním areálu Hájek, pro tenisový trénink mládeže do 15 let vedený tenisovou školou TK Náměšť. Ve všední dny čas do 16 hodin v neobjednaném termínu a volné termíny o víkendu. Tenis mládeže je finančně náročný sport pro rodiče z důvodu zaplacení nutného vybavení a trenéra včetně kurtu. V případě prominutí platby za kurty, by se náklady na trénink pro rodiče o tuto částku snížily. Interesantní je i alibistický důvod zamítnutí : " kroužek DDM prý rovněž za kurty platí ". Jistě, ale tyto hodiny mají proplaceny přímo dotací z rozpočtu města, ale možná to někteří páni radní ani nevědí.

Tedy již poněkolikáté : páni děkujeme !