Ano rozvoji města, ano snižování spotřeby úřadu ...

Únor 2014

Měla být na ZS bílá betonová plocha?

27. února 2014 v 11:51

Součástí stavby ZS bylo zajištění pěkné bílé barvy ledu. Bohužel nedošlo k nátěru podkladového betonu, přes můj x-násobný požadavek vyplývající z výstavby. V Horáckých novinách se objevil článek k tomuto problému, kde si rušivý element Matoušek dovolil požadovat tuto náležitost a panem starostou bylo odpovězeno, že se rozhodně nikomu nic neodpouštělo. Udělejte si každý názor, zveřejňuji výpisy z oficiálních zápisů pracovní skupiny pro výstavbu ZS :

15.9.2010 - Barva betonu pod ledem
Ing. Matoušek - Je třeba zabezpečit odpovídající barvu ledu. Investor žádá o prověření, zda je s touto operací v rozpočtu počítáno. V případě, že ne, provést vyčíslení vícepráce.
Zhotovitel zjistí možný typ barvy a cenu v případě že se jedná o vícepráci.

22.9.2010 - Barva betonu pod ledem, typ čar
p. starosta - požadavek na bílou ledovou plochu není vícepráce.
Ing. Matoušek - požadujeme předložit způsob provádění čar.

29.9.2010 - Barva betonu pod ledem, typ čar
Ing. Klíma - nejekonomičtější způsob je čáry natřít na bílou betonovou plochu a provádět lokální opravy. Investor bude seznámen s možným typem barvy.

13.10.2010 - Beton ledové plochy, čáry
Z důvodu vlhkého betonu, bude proveden nátěr bílou barvou až v roce 2011. Letos bude proveden nátěr do ledu. Na beton budou letos nakresleny pouze čáry.

A pak přišly volby a nátěr v roce 2011 byl v ….., ale rozhodně se nic neodpouštělo…