Ano rozvoji města, ano snižování spotřeby úřadu ...

Červen 2014

Vsaďte se, že

26. června 2014 v 10:51
Vsaďte se, že :
- majitelé budou souhlasit s vybudováním protipovodňové bermy na svých pozemcích
- termín dokončení rekonstrukce průtahu Náměští bude v plánovaném termínu do 31.10.2014
- Rada města nezvýšila nájmy v květnu tohoto roku za nebytové prostory na ulici Lipová
- Rada města nezastavila v roce 2012 privatizaci bytových domů na Husově ulici na základě geniální ekonomické kalkulace
- rekonstrukce ulice Lipová nebyla prodraženo o 600 tis. na vícepracích
- prostředky z grantu na výzkum meziobecní spolupráce nejsou vyhozeny z okna
- rozpočet na přestavbu Špirkovy vily naprosto odpovídá realitě
- zastupitelé nemají právo se ptát na přípravu investičních akcí