Ano rozvoji města, ano snižování spotřeby úřadu ...

Prosinec 2014

Ježíškova nadílka

22. prosince 2014 v 11:43

První zasedání nového zastupitelstva se neslo ve znamení schvalování rozpočtu roku 2015. Po sedmi hodinách připomínek a námitek k jeho návrhu na pracovní schůzi, týkajících se zejména vysokých režijních nákladů města, se na vlastním zastupitelstvu dle mého očekávání žádná změna nekonala. Vládní garnitura vědoma si jistoty svých hlasů rozpočet protlačila, pro kromě devíti členů koalice byla i p.Weissová, dva zastupitelé na jednání chyběli. Ve schváleném rozpočtu jsou i dva smutné rekordy - náklady na mzdy pracovníků úřadu se již blíží dvaceti milionům korun a kulturní středisko dokonce prolomilo třímilionovou hranici.

Rada města rozhodla o zřízení svých komisí, rovněž v rekordním počtu. Jak jinak, je třeba podělit všechny své ovečky předsednickou funkcí a přilepšit jim tak i finančně.

Zejména o klíčovou postavu své koalice p.Fialu je třeba se náležitě starat, vždyť jim umožnil pokračování v křeslech. Po zvolení předsedou finančního výboru se stal i předsedou dozorčí rady Služeb města Náměště. Ještě se najde nějaká pozice ve svazcích obcí a zasloužená odměna bude dodržena a realizována.

Pěkně si pánové korunky z náměšťského rozpočtu rozdělují...

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, u někoho se Ježíšek zastavil již s mírným předstihem.